kurser och föreläsningar 

i compassionfokuserad terapi 

för terapeuter