En sida om självmedkänsla, compassion och
Compassionfokuserad terapi (CFT)


av leg. psykolog Sofia Viotti

Aktuellt

om cft och compassion

övningar

instagram

utbildning/kurser

onlinekurser

terapi