Anmälan

Anmälan till kurser är bindande (om inte annat anges). Återbetalning av kursavgift sker enbart om jag kan få in annan deltagare från reservlistan. Vid sjukdom får du tillbaka 50% av kursavgiften vid uppvisande av sjukintyg.
Om kursledaren är sjuk erbjuds nytt kurstillfälle. Om du inte kan/vill deltaga återbetalas pengarna. Inga andra omkostnader för deltagaren betalas såsom hotell, reseavgift osv.
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in med en månads marginal.