I den här boken visar jag på varför vi människor hamnar i problematiska prestationsbeteenden och hur det går att prestera och leva på ett annorlunda vis. Den utgår från Compassionfokuserad terapi. Jag hoppas den ska vara intressant och hjälpsam dels för personer som känner igen sig i bokens beskrivningar av prestationshets, dels för människor som i allmänhet vill lära sig utveckla medkänsla i livet för att kunna hantera svårigheter.

Boken är även relevant för terapeuter som jobbar med eller är nyfikna på CFT då den bygger på teori och interventioner från metoden. Du får en tydlig beskrivning av hur CFT kan användas och hur man går tillväga för att utveckla medkänsla och använda medkänsla för att möta svårigheter. Boken kan även vara intressant för den samhällsintresserade som anser att det är ett gemensamt samhällsproblem att en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag är stress. Vi har ihjäl oss själva helt i onödan.