Jag föreläser om stress och psykologisk hållbarhet på jobbet. Alla upplägg kan anpassas efter era önskemål. Ni är också välkomna att önska annat fokus och innehåll. Jag har flera års erfarenhet av att föreläsa inför alltifrån 10-300 deltagare.

Sagt om Sofia:

"Sofia är en kompetent kollega som har en alldeles unik förmåga att göra det svåra lätt och inspirerande! Rekommenderar varmt hennes utbildningar!"
"Sofia är en kursledare med stor kompetens inom sitt område och har en behaglig framtoning, det känns som om hon lever som hon lär och jag kände mig trygg och omhändertagen av henne!"
"Sofia är strukturerad och tydlig, noggrann i alla delar från förberedelser till genomförande, vilket gör att det känns helt tryggt för mig som deltagare. Det är som om hon förkroppsligar medkänsla i sin uppenbarelse och sitt bemötande."

Mer om mig

workshop: självomhändertagande på jobbet

För att orka med och hålla på lång sikt så är det viktigt att vi vet hur vi ska ta hand om oss själva och få återhämtning.

Många människor hamnar i negativa spiraler av press, oro, självkritik och stress. Det ökar risken för utmattning, men gör också arbetet mer belastande och jobbigt än det behöver vara. Den här workshopen har fokus på att ge dig praktiska verktyg för att bättre kunna ta hand om dig själv i ditt arbete.

​Vi kommer arbeta med tekniker och övningar från compassionfokuserad terapi (CFT), mindfulness och yoga. Stort fokus ligger på praktisk träning.


Under dagen kommer fokus ligga på att använda verktyg och övningar för att:

 • hitta sina egna problematiska mönster och jobba med förändring

 • planera sin dag på ett hållbart sätt

 • skapa balans mellan aktivitet och vila på jobbet

 • skapa förståelse för var förändring behöver ske: på individ- eller organisationsnivå

 • skapa återhämtning genom kroppsrörelser, andningsövningar och mental träning i lugn, trygghet och medkänsla

 • hantera självkritik, stress och oro genom aktiv träning i självmedkänsla

​Tid: Heldag eller 2 halvdagar eller enligt överenskommelse.

Kursen går att köpas in till hel arbetsgrupp där jag kommer till er eller vi ses ONLINE. För enskild arbetstagare går det även att anmäla sig till en heldags workshop ONLINE 15 mars 2022.

föreläsning/worskhop om psykologisk hållbarhet på jobbet

Passar företaget som vill ge de anställda en bra grund i att ta hand om sig själva på arbetet. Deltagarna får med sig konkreta verktyg och övningar att jobba vidare med på egen hand. Vi går på ett lättillgängligt sätt igenom hur man jobbar på bästa sätt utifrån hur hjärnan fungerar.

Tid: Välj om ni vill ha en kortare föreläsning, workshop på några timmar eller en heldag.

Exempel på innehåll:

 • Hitta balans mellan prestation och återhämtning

 • Anpassa jobbet utifrån din hjärna och kropp

 • Förebygg stress och utmattning

 • Skapa en hållbar arbetsdag

 • Öka kreativitet och fokus

 • Prestera utan press

 • Skapa fungerande samarbeten

 • Företagets kultur: Den hållbara arbetsplatsen

Teori blandas med korta meditationsövningar.

föreläsning/workshop i att förebygga stress/utmattning

Kan hållas för medarbetare eller ledningsgrupp. Innehållet bygger på psykologisk vetenskap och utgår från Viottis bok "Utan press - om medkänsla, prestation och stress".

Tid: Välj om ni vill ha en kortare föreläsning, workshop på några timmar eller en heldag.

Exempel på innehåll:

 • modell för att förstå stress och utmattning på individ- och organisationsnivå

 • stressförebyggande ledarskap

 • skapa en hållbar arbetsdag

 • meditationsövningar för återhämtning

praktisk workshop i meditation/mindfulness/
compassion i arbetslivet

Passar företaget som är nyfiket på hur meditationsövningar i mindfulness och compassion kan användas i arbetslivet.
Deltagarna får prova på olika övningar och får med sig ljudfiler att jobba vidare med på egen hand.

Tid: 2-3 timmar eller efter önskemål.

exempel på tidigare kunder

Vergenta

Akademiska sjukhuset, Uppsala

IKEA

KTH

Stockholms universitet

Karolinska Institutet

Sveriges Ungdomsmottagningar

Boris Design Studio

Socialtjänsten

Karlstads gymnasieskolor