Självomhändertagande 

på jobbet 

för terapeuter 

15 september 2021

 

En workshop ONLINE. 15 september 2021

För psykologer, terapeuter eller andra som jobbar med terapeutiska samtal (coacher, kuratorer m.m.) 
Med leg. psykolog Sofia Viotti.

Workshopen kan även hållas för en hel arbetsplats ONLINE eller på plats.

Att arbeta med människor som mår dåligt är ofta krävande. För att orka med och hålla på lång sikt så är det viktigt att vi vet hur vi ska ta hand om oss själva och få återhämtning.

Många terapeuter hamnar i negativa spiraler av press, oro, självkritik och stress. Det ökar risken för utmattning, men gör också arbetet mer belastande och jobbigt än det behöver vara. Den här workshopen har fokus på att ge dig praktiska verktyg för att bättre kunna ta hand om dig själv i ditt arbete.

Vi kommer arbeta med tekniker och övningar från compassionfokuserad terapi (CFT), mindfulness och yoga. Stort fokus ligger på praktisk träning.

SAGT OM KURSEN

"Det var så härligt välgörande att ägna mig åt något som var bara för mig, men också en njutning i och med Sofias professionalism och hennes tydliga och strukturerade upplägg."

"En ljuvlig upplevelse och en kraftig påminnelse om vikten av självomhändertagande för terapeuter."

"Perfekt upplägg där fakta blandades med övningar på ett bra sätt."

"Mer givande än jag hade förväntat mig över att den gavs digitalt. Jag har fått med mig konkreta övningar att ta med mig för mitt eget välbefinnande som psykolog och psykoterapeut."

"Sofia är strukturerad och tydlig, noggrann i alla delar från förberedelser till genomförande, vilket gör att det känns helt tryggt för mig som deltagare. Det är som om hon förkroppsligar medkänsla i sin uppenbarelse och sitt bemötande."

"Jag upplevde det som mycket mer hjälpsamt än jag hade trott över att det var via ZOOM. Det gjorde att jag kunde känna mig mer trygg, slapp fokusera på andra intryck och ta hänsyn till andra personer."

UNDER DAGEN KOMMER FOKUS LIGGA PÅ ATT ANVÄNDA CFT:S VERKTYG OCH ÖVNINGAR FÖR ATT:

  • hitta sina egna problematiska mönster och jobba med förändring
  • planera sin dag på ett hållbart sätt
  • skapa balans mellan aktivitet och vila på jobbet
  • skapa förståelse för var förändring behöver ske: på individ- eller organisationsnivå
  • reglera nervsystemet och hitta vägar till återhämtning. Vi kommer jobba med kroppsrörelser, andningsövningar och mental träning i lugn, trygghet och medkänsla
  • hantera självkritik, stress och oro genom aktiv träning i självmedkänsla

FÖR VEM?

Kursen är öppen för psykologer, psykoterapeuter, terapeuter, kuratorer, coacher eller andra som jobbar med terapeutiska samtal. För andra yrkesgrupper se kursen: Självomhändertagande på jobbet för alla

PRAKTISK INFORMATION

Datum: 15 september 2021. Workshopen kan även hållas för en arbetsplats ett annat datum.

Tid: 9-16

Plats: Kursen körs online via zoom. Vi kommer både ha storgrupp och diskussioner i mindre grupper.

Pris: 1995 kr + moms.

föreläsare

Leg. psykolog Sofia Viotti har skrivit två böcker om CFT. Den senaste: ”Utan press: om medkänsla, prestation och stress” har fokus just på hur ett förhållningssätt av medkänsla kan förändra vår relation till prestation och minska stress.

Sofia jobbar med klienter på egen mottagning, varav många kommer med stressproblematik. Hon föreläser även och håller kurser inom CFT, medkänsla, stress och hållbar prestation.

om du är helt ny till cft så rekommenderas du att innan kursen läsa någon av dessa böcker:

  • Utan press: om medkänsla, prestation och stress av Sofia Viotti

  • The compassionate Mind av Paul Gilbert

  • Experiencing Compassion Focused Therapy from the inside out av Russel Kolts, Tobyn Bell och James Bennett-Levy